\\r\\n\\r\\n\\r\\n

THÁP S7

SƠ ĐỒ CĂN HỘ


 

| MẶT BẰNG TÒA THÁP S7:
Tầng 03-11: Officetel. Trong đó tầng 04 và 07 có vườn treo;
Tầng 12-34: Căn hộ. Trong đó các tầng lẻ (13, 15, 17,…) có vườn treo;
Tầng 35-38: Sky Villas (Penhouse)

 
| THIẾT KẾ CĂN HỘ:
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ:


CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ: