\\r\\n\\r\\n\\r\\n

THÁP S4

SƠ ĐỒ CĂN HỘ


Vị trí toàn S4 trong tổng thể dự án Sunshine City Sài Gòn


MẶT BẰNG TÒA THÁP S4:
Tầng 04-14: Officetel. Trong đó tầng 04 và 07 có vườn treo;
Tầng 13-35: Căn hộ. Trong đó các tầng lẻ (13, 15, 17,…) có vườn treo;
Tầng 36-39: Sky Villas (Penhouse) 
| THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ THÁP S4: