\\r\\n\\r\\n\\r\\n

THÁP S1

SƠ ĐỒ CĂN HỘ

TÒA THÁP S1 BAO GỒM 2 BLOCK A1&A2 (TỔNG HƠN 400 CĂN HỘ)

Vị trí toàn S1 trong tổng thể dự án Sunshine City Sài Gòn
 

| MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA S1:
Tòa S1 với 2 tháp A1 và A2, Thiết kế căn hộ từ 2-4 Phòng ngủ.
Căn 2 Phòng ngủ: 68-84 m2
Căn 3 Phòng ngủ: 102-105 m2
Căn 4 Phòng ngủ: 131m2 

→ CLICK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM THIẾT KẾ CĂN HỘ BLOCK A1 HOẶC BLOCK A2